ჯერარსის პაციენტი წარმატებით გაეწერა და უკვე თავის სამშობლოში იმყოფება