24/4/2021 ⇒ ლაბორატორიის ხარისხი

კლინიკა ჯერარსის ლაბორატორია თანამშრომლობს გერმანიის და ფინეთის რეფერენს ორგანიზაციებთან და ყოველწლიურად მონაწილეობს ხარისხის გარე შეფასების პროგრამაში
წარმატებით გავლილი შემოწმება შედეგების სანდოობის გარანტიაა! ლაბორატორიული კვლევების სიზუსტე მნიშვნელოვანია დაავადების მართვის პროცესში.
 ჩაიტარეთ კვლევები ჯერარსში და მიიღეთ მაღალხარისხიანი მომსახურება და ზუსტი შედეგი!