სარეზიდენტო პროგრამა “კარდიოლოგია” 2022

სს. კლინიკა ,,ჯერარსი’’ აცხადებს მიღებას სარეზიდენტო პროგრამაზე კარდიოლოგიაში.;

პროგრამის დასახელება:  კარდიოლოგია

პროგრამის ხელმძღვანელი:   ია ცინცაძე

პროგრამაში ჩარიცხვის მსურველები საჭიროა  აკმაყოფილებდნენ  შემდეგ კრიტერიუმებს:

  1. უმაღლესი სამედიცინო განათლება ;
  2. ჩაბარებული გქონდეთ ერთიანი დიპლომისშემდგომი საკვალიფიკაციო გამოცდა,არანაკლებ 151 ქულით;

პროგრამაში მონაწილეების შერჩევა მოხდება  გასაუბრების  საფუძველზე.

კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად აუცილებელია  წარადგინონ შემდეგი დოკუმენტები ელ- მისამართზე: s.gelashvili@jerarsi.ge  ; info@jerarsi.ge

 

  1. სახელი,გვარი
  2. პირადობის მოწმობის ასლი
  3. უმაღლესი განათლების დამადასტურებელი დიპლომის ასლი
  4. ერთიანი დიპლომისშემდგომი საკვალიფიკაციო გამოცდის ჩაბარების დამადასტურებელი დოკუმენტი.