0 %

ვიზიტის
დაჯავშნა

ლაბორატორია

დიაგნოსტიკა

შეკითხვა
ექიმს

32 2 111 112
ჩემი კაბინეტი
სტაციონარი

ბავშვთა კარდიოქირურგია

გულ-სისხლძარღვთა ქირურგია

ზოგადი ქირურგია

ნეიროქირურგია

უროლოგია